Acasa

                          Dragi elevi olimpici,
                          Distinşi profesori,

         Deschidem, cu acest site,  încă o fereastră  spre universul de cunoaştere, de creativitate, de performanţă şi deopotrivă de motivare şi autoperfecţionare pe care îl reprezintă fiecare nouă ediţie a Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei. Şi suntem onoraţi să găzduim la Ploieşti   etapa naţională a acestei olimpiade, în fapt incursiunea într-un domeniu de mari provocări al  celui de-al III-lea mileniu a unor tineri talentaţi şi bine pregătiţi , alături de profesorii care  le şlefuiesc devenirea ştiinţifică, având convingerea că stă în puterea lor comună- dascăli şi „ucenici”- să ducă spre noi orizonturi acest univers. Avem încredinţarea că probele competiţiei şi desemnarea câştigătorilor se  vor ridica deasupra regulilor unui concurs, devenind o stare de spirit a unei generaţii care  are toate datele să reconfirme  ceea ce spunea marele Albert Einstein: “Calculatoarele sunt incredibil de rapide, precise şi proaste. Fiinţele umane sunt incredibil de lente, inexacte şi geniale. Împreună, puterea lor depăşeşte orice limită imaginabilă.”

         Cu siguranţă, sclipirea acestei genialităţi o aduce la Ploieşti însumarea cunoştinţelor, a emoţiilor, a aşteptărilor, a olimpismului reprezentate de fiecare participant în parte şi de toţi laolaltă, transformându-i  în câştigători  şi aşezându-i pe un podium, larg şi luminos, cât un univers întreg. Depăşindu-i  astfel limitele şi înnobilându-le cu tinereţea, cu entuziasmul, cu aplecarea lor spre studiu, cu performanţele şi cu visurile lor înalte.     

         Un gând de mulţumire profesorilor care le deschid fereastră după fereastră înspre fascinantul univers al Tehnologiei Informaţiei!

         Succes tuturor participanţilor!

                                       Comisia de organizare