Repartizare elevi în centre cazare

Listele cu elevii participanți, profesorii insotitori și responsabilii din județul Prahova au fost afisate. 

Profesorii însoțitori sunt rugați să o consulte și să anuțe eventualele neconcordanțe.